Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia
Aktualizacja: Poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku, godz. 22:12

prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt
 • Ekonometria [w]
 • gr.: S11-01
  Środa 13.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 13.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 13.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Środa 13.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Środa 13.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Środa 13.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Środa 13.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Prognozowanie [w]
 • gr.: S32-21
  Środa 13.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Środa 13.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-51
  Środa 13.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

dr Dorota Buchnowska
 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: S22-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [w]
 • gr.: S22-31
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP [WDW]
 • gr.: S24-01
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S24-02
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S32-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość jednostek budżetowych [w]
 • gr.: S31-51
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S31-52
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

dr Dorota Ciołek
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S12-31
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie popytu konsumpcyjnego [ćw]
 • gr.: S22-21
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie [ćw]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Otoczenie biznesu [w]
 • gr.: S23-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

dr Bartłomiej Gabriel
 • Analiza finansowa [ćw]
 • gr.: S21-21
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • gr.: S21-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S24-02
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S24-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

dr Paweł Galiński
 • Finanse [w]
 • gr.: S13-01
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE [WDW]
 • gr.: S34-01
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S34-02
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

mgr Anna Gierusz
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • gr.: S12-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 10.30-13.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S21-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau
 • Podstawy wynagradzania pracowników [w]
 • gr.: S33-35
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

 • System wynagradzania i oceniania pracowników [w]
 • gr.: S33-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Beata Jackowska
 • Statystyka [w]
 • gr.: S11-01
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska
 • Finanse [w]
 • gr.: S11-01
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne [w]
 • gr.: S31-41
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium dyplomowe []
 • gr.: S24-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-226
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S24-02
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-226
  Z
  termin pierwszy

mgr Tomasz Jastrzębski
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa [ćw]
 • gr.: S12-01
  Piątek 20.04.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Piątek 20.04.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-01
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S12-02
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
 • Nadzór korporacyjny [w]
 • gr.: S32-21
  Niedziela 27.05.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Kamińska-Stańczak
 • Rachunkowość [ćw]
 • gr.: S14-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S14-02
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [w]
 • gr.: S22-21
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-51
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka
 • Administracja kadrowa [w]
 • gr.: S23-35
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie środowiskiem pracy [w]
 • gr.: S23-31
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-35
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Analiza finansowa [ćw]
 • gr.: S24-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S24-02
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • gr.: S24-01
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S24-02
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Cyryl Kotyla
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów [w]
 • gr.: S31-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S31-52
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S31-51
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: S31-52
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

dr Krzysztof Kowalke
 • Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
 • gr.: S23-21
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje na rynku kapitałowym [w]
 • gr.: S23-21
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

mgr Rafał Kramer
 • Rynki finansowe [ćw]
 • gr.: S33-21
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-25
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-35
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-41
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Poniedziałek 14.05.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Lenart
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S32-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C - 29
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowane systemy informatyczne [ćw]
 • gr.: S32-51
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowane systemy informatyczne [w]
 • gr.: S32-51
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński
 • Bankowość [w]
 • gr.: S13-01
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość detaliczna [w]
 • gr.: S31-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 14.15-16.45
  sala 223
  E
  termin pierwszy

dr Ewa Majerowska
 • Analiza techniczna [I poł. sem. ćw]
 • gr.: S32-21
  Piątek 11.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 116
  Z
  termin pierwszy

dr inż. Ewa Malinowska
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-k
  Z
  termin pierwszy

 • Modele doskonałości [lab]
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

dr Bartosz Marcinkowski
 • Podstawy Sieci Komputerowych [ćw]
 • gr.: S12-32
  Czwartek 31.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy Sieci Komputerowych [w]
 • gr.: S22-51
  Środa 13.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Projektowanie systemów informatycznych [ćw]
 • gr.: S32-21
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

dr Marek Markowski
 • Podstawy Sieci Komputerowych [w]
 • gr.: S12-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [w]
 • gr.: S12-01
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

dr Olga Martyniuk
 • Sprawozdawczość finansowa [ćw]
 • gr.: S21-21
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [w]
 • gr.: S21-21
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Badania marketingowe [ćw]
 • gr.: S23-25
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [w]
 • gr.: S23-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-35
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-45
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Metody klasyfikacji [w]
 • gr.: S22-41
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman
 • Sztuczne sieci neuronowe [lab]
 • gr.: S32-41
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

mgr Ewelina Nawrocka
 • Matematyka finansowa [ćw]
 • gr.: S23-21
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

mgr Paulina Nogal-Meger
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • gr.: S13-06
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

dr Marta Penczar
 • Bankowość [ćw]
 • gr.: S13-05
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • gr.: S13-01
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Piotr Pisarewicz
 • Ubezpieczenia gospodarcze [w]
 • gr.: S21-21
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-41
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S24-01
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S24-02
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej [w]
 • gr.: S33-41
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie [w]
 • gr.: S31-41
  Środa 13.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 • Statystyka [ćw]
 • gr.: S11-01
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 06.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

dr Renata Płoska
 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [ćw]
 • gr.: S23-41
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [w]
 • gr.: S23-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu [w]
 • gr.: S33-31
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-35
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

dr Joanna Próchniak
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala p.228
  Z
  termin pierwszy

 • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-41
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S23-41
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Ryszard Rutka
 • Podstawy zarządzania [w]
 • gr.: S13-01
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Środa 13.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

dr Joanna Sadkowska
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • gr.: S23-41
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-45
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-45
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie produkcją [ćw]
 • gr.: S33-42
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Siemionek
 • Analiza finansowa [ćw]
 • gr.: S21-51
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-21
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy controllingu [ćw]
 • gr.: S21-41
  Piątek 01.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-21
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
 • Finanse [ćw]
 • gr.: S11-05
  Czwartek 31.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Czwartek 31.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse publiczne [ćw]
 • gr.: S12-01
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [ćw]
 • gr.: S33-21
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [w]
 • gr.: S33-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-25
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-35
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość banków [w]
 • gr.: S31-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S31-52
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

dr Adam Szczęch
 • Makroekonomia [ćw]
 • gr.: S12-01
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Zarządzanie projektami [w]
 • gr.: S33-21
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-25
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-41
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala pokój
  Z
  termin pierwszy

 • Modele doskonałości [lab]
 • gr.: S33-42
  Środa 30.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwój zrównoważony [w]
 • gr.: S33-42
  Środa 30.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

dr Justyna Tanaś
 • Podstawy zarządzania nieruchomościami [w]
 • gr.: S33-21
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

dr Dariusz Trojanowski
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • gr.: S33-21
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Rynek nieruchomości [w]
 • gr.: S23-21
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

dr Aleksandra Wiercińska
 • Rachunkowość [w]
 • gr.: S22-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Modele doskonałości [w]
 • gr.: S33-42
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 09/8
  E
  termin pierwszy

dr Anna Wojewnik-Filipkowska
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w]
 • gr.: S33-21
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

dr Hanna Wolska
 • Prawo w inwestycjach i nieruchomościach [w]
 • gr.: S23-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą [w]
 • gr.: S23-31
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-35
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy