Strona główna » Studia
Studia
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się  Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

W związku z powyższym, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w biurze COSSiD.

Centrum w sierpniu 2019 r. przyjmuje wnioski studentów w godz. 9-13, od poniedziałku do piątku, w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze). We wrześniu godziny przyjmowania wniosków zostaną wydłużone. Informacja na ten temat pojawi się na tej stronie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Z pracownikami Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

Studenci Wydziału Zarządzania mogą wnioski stypendialne zostawiać w dziekanacie WZ pokój 121 mail: socjalne.wzr@ug.edu.pl , tel: 58-523-11-41. 

Dziekanat Wydziału Zarządzania przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.30-13.30.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.


Uwaga! Studenci, którym kończy się ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są zobowiązani dostarczyć nowe orzeczenie , aby wypłaty stypendium były kontynuowane. Wypłaty stypendiów specjalnych są automatycznie wstrzymywane przez system wypłat stypendiów wraz z końcową datą ważności orzeczenia.