Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Aktualizacja: Czwartek, 29 września 2016 roku, godz. 13:18
Wycena nieruchomości
Studia:
podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Po spełnieniu warunków i odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. W zakresie praktyk Wydział Zarządzania współpracuje z Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM Gdańsk), któremu rekomendujemy absolwentów Studiów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
RAZEM - -
ŁĄCZNIE 0 - 0 0 0 0 0 -
« wróć