Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
dr Adam Barembruch
Zakres programowy:

Zakres programowy:
Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

 1. Tematyka seminarium:
  • Bankowość detaliczna: działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej, rynek kredytów hipotecznych, produkty bankowości detalicznej, kredyt konsumencki, bancassurance,
  • Doradztwo finansowe: analiza i planowanie finansów osobistych, oszczędzanie, inwestowanie, ubezpieczanie, arkusze planowania finansów osobistych,
  • Pośrednictwo finansowe - kanały dystrybucji usług bankowych, zmiany na rynku, perspektywy rozwoju, techniki sprzedaży usług finansowych
  • Rynki finansowe - rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku doradztwa finansowego
  • Analiza kosztów korzystania z kart płatniczych w transakcjach zagranicznych
  • Analiza i ocena opłacalności korzystania z produktów bancasurance na przykładzie polis inwestycyjnych
  • Rola i znaczenie wybranych produktów bankowości detalicznej w zarządzaniu finansami osobistymi
  • Techniki sprzedaży w zawodzie doradcy finansowego
  • Wykorzystanie wskaźników analizy technicznej jako sygnałów kupna i sprzedaży na rynku kasowym
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
dr Dorota Kowalczyk
Zakres programowy:

Zakres programowy:
Tematyka obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i szeroko rozumianych rynków finansowych.

 1. Zakres problematyki:
  • działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków;
  • nadzór finansowy;
  • nadzór bankowy;
  • bankowość elektroniczna;
  • rynek pieniężny;
  • rynek kapitałowy;
  • polityka pieniężna NBP.
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ewolucja nadzoru bankowego w Polsce w latach 1989-2010
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykładzie banku X
  • Bezpieczeństwo w usługach bankowości elektronicznej na przykładzie...
  • Polityka pieniężna w Polsce w latach...
  • Nadzór finansowy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
  • System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
dr Błażej Lepczyński
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
  • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
  • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
  • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
  • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
  • Venture capital/Business Angels
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
  • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
  • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
Zakres programowy:

Zakres programowy:
Krótka charakterystyka tematyki seminarium

 • Tendencje na rynkach kapitałowych w warunkach globalizacji i kryzysu
 • Zastosowanie różnych metod oceny efektywności rynków giełdowych
 • Alternatywne formy inwestowania na rynkach kapitałowych - analizy porównawcze
 • Analiza techniczna papierów wartościowych
 • Analiza fundamentalna oceny spółek giełdowych
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym
 • Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i fundusze ubezpieczeniowe ocena efektywnoci
 • Analiza giełd papierów wartościowych na świecie
 • Analiza działalności banków na rynkach kapitałowych

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza efektywności inwestycji na GPW w Warszawie lub na giełdach Unii Europejskiej
 • Budowa portfela inwestycyjnego przez inwestora indywidualnego
 • Private Banking - w Polsce i na świecie
 • Efektywność banków na rynku kapitałowym
 • Metodyka wielokryterialnej oceny banków na giełdzie papierów wartościowych w aspekcie ryzyka
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Leszek Pawłowicz
Zakres programowy:

Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:

 • bankowości uniwersalnej
 • bankowości hipotecznej
 • giełdy papierów wartościowych
 • kryzysów finansowych
 • restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 • zarządzania wartością przedsiębiorstw

Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Bankowość i doradztwo finansowe
Prowadzący:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • Organizacja i funkcjonowanie bankowości centralnej w Polsce.
 • Organizacja i funkcjonowanie bankowości w Unii Europejskiej.
 • Zagadnienia wchodzące w zakres bankowości komercyjnej.
 • Organizacja i funkcjonowanie tzw. instytucji okołobankowych np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Podatki w Polsce oraz podatki w Unii Europejskiej.
 • Polityka budżetowa w Unii Europejskiej.
 • Dochody i wydatki budżetów gmin.