Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Sylwia Badowska
Zakres programowy:

polityka produktu, strategie marketingowe, promocja firmy, polityka marki

seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Robert Bęben
Zakres programowy:

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Wojciech Żurawik
Zakres programowy:

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katderze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktualnymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmują tematy związane z : social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami opraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finanowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz maga interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.