Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie w turystyce
Prowadzący:
dr Anna Dziadkiewicz
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • kształtowanie wizerunku: miasta, regionu lub biznesu turystycznego,
 • wpływ nowych technologii na zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • nowe trendy w turystyce,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w branży turystycznej,
 • strategie wzrostu i rozwoju MSP w turystyce,
 • modele biznesu organizacji turystycznej,
 • rozwój wybranych form turystyki (uwarunkowania, tendencje),
 • wpływ turystyki na rozwój gospodarczy kraju
 • rozwój klastrów turystycznych w Polsce;
 • strategie regionalne i lokalne rozwoju turystyki;
 • zarządzanie biurem turystycznym;
 • strategie zarządzania w biznesie hotelarskim;
 • problemy międzykulturowe w zarządzaniu turystyką;
 • problemy ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju w turystyce

 

seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie w turystyce
Prowadzący:
dr Renata Płoska
Zakres programowy:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Zarządzanie w turystyce
Prowadzący: Płoska Renata, dr
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Zakres programowy:
- zarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym (w wybranych obszarach funkcjonalnych),
- strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego,
- analiza sektora turystycznego,
- rynek turystyczny w Polsce i na świecie,
- turystyka w Unii Europejskiej (funkcjonowanie, wspieranie),
- rozwój wybranych form turystyki (uwarunkowania, tendencje),
- etyczne problemy turystyki,
- turystyka zrównoważona i ekoturystyka.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie w turystyce
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Piotr Walentynowicz
Zakres programowy:

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie w Turystyce

studia stacjonarne 2016/2017

Tytuł seminarium: Nowoczesne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,

Prowadzący: dr hab. Piotr Walentynowicz, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut OiZ, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Krótki opis tematyki:

W ostatnim okresie, na skutek dynamicznych zmian w otoczeniu, wzrastają wymagania odnośnie poziomu konkurencyjności, innowacyjności i sprawności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Jak sobie poradzić z tymi problemami? Jak zarządzać współczesnymi przedsiębiorstwami, aby spełnić stawiane przed nimi wymagania? Na te i podobne pytania postarają się udzielić odpowiedzi uczestnicy niniejszego seminarium, gdzie w ramach pracy magisterskiej, skupiając się na wybranym temacie, będą rozwiązywać różnorodne problemy z obszaru zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. 

 Przykładowe tematy prac mogą dotyczyć:

 1. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania strategicznego,
 2. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania marketingowego,
 3. Zarządzania operacyjnego i nowoczesnych koncepcji z nim związanych (zarządzania produkcją, zarządzania jakością, logistyki, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi),
 4. Zmian organizacyjnych i restrukturyzacji,
 5. Motywowania pracowników i analiz systemów motywacyjnych,
 6. Podejmowania decyzji menedżerskich,
 7. Rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 8. Praktycznej implementacji metod i technik współczesnego zarządzania (w tym systemów informatycznych),
 9. Nowoczesnych koncepcji zarządzania (TQM – Total Quality Management, SixSigma, TBM – Time Based Management, TOC – Theory od Constraints, Kaizen, Lean Management, Outsourcing, Organizacja ucząca się, Podejście procesowe/ Reengineering, itp.)
 10. Zarządzania projektami (Project Management),
 11. Zachowań organizacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kulturą organizacyjną),
 12. Współczesnego „menedżeryzmu”.

Tematy prac będą miały problemowy i praktyczny charakter, realizowane będą przede wszystkim w oparciu o badania empiryczne w przedsiębiorstwach.