Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Prowadzący:
dr Marzenna Czerwińska
Zakres programowy:

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Prowadzący :  dr MARZENNA CZERWIŃSKA, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Zakres problemowy seminarium:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

 

 

seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Piotr Wróbel
Zakres programowy:

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Prowadzący seminarium: dr hab. Piotr Wróbel, profesor nadzw., Instytut Organizacji i Zarządzania

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium :

1.       Strategie sukcesu.

2.       Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja przedsiębiorstw.

3.       Ewolucja i rozwój organizacji.

4.       Zarządzanie firmą rodzinną.

5.       Fuzje i przejęcia.

6.       Zarządzanie innowacjami.

7.       Struktury organizacyjne.

8.       Zarządzanie procesami.

9.       Zarządzanie wiedzą.

10.   Kultura organizacji.

11.   Komunikacja w organizacjach.

12.   Patologie w zarządzaniu.

13.   Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy.