Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Prowadzący:
prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Zakres programowy:

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Zakres problemowy seminarium:

 • analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 • budowa planu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • analizy porównawcze rozwoju przedsiębiorstw
 • innowacyjność przedsiębiorstwa,
 • wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów materialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów niematerialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • przekształcenia kapitałowe i własnościowe przedsiębiorstw,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • wpływ sytuacji finansowej na rozwój przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie strategicznej karty wyników w strategii przedsiębiorstwa,
 • zastosowanie wybranych metod portfelowych w strategii rozwoju firm,
 • analiza rozwoju (wybranych przez studenta) sektorów gospodarki,
 • plany strategiczne rozwoju miasta/gminy.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Prowadzący:
dr Renata Płoska
Zakres programowy:

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Renata Płoska

Opis tematyki:

 • problemy społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyczny wymiar zarządzania w biznesie,
 • zarządzanie w wybranych obszarach funkcjonalnych w przedsiębiorstwie,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • analiza strategiczna,
 • analizy sektorowe.