Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Wiesław Jaworski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Narzędzia zarządzania i związki między nimi,
 2. Problemy pracy kierowniczej ze szczególnym wyeksponowaniem stylów kierowania, elastyczności stylów oraz warunków ich racjonalnego stosowania,
 3. Zarządzanie strategiczne i problemy dotyczące formułowania strategii, metody analizy strategicznej, planowania strategicznego, analizy i oceny konkurencyjności produktów,
 4. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, wymiary struktury, analiza i ocena jej sprawności, warunki centralizacjii decentralizacji, analiza rozpiętości kierowania,
 5. Motywowanie ze szczególnym wyeksponowaniem problemów dotyczących jego skuteczności, organizacja procesu, analiza i ocena stosowania motywujących form organizacji pracy, warunki skutecznego motywowania przez płace oraz stosowania motywacji pozapłacowej,
 6. Organizacja procesu kontroli,
 7. Rozwój i zmiany w organizacji, analiza i ocena sprawności procesu zmiany, opory ludzkie w procesie zmiany organizacyjnej.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Wojciech Machel
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Strategie organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia organizacji.
 2. Zarządzanie strategiczne.
 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 6. Analiza strategiczna.
 7. Strategiczna karta wyników (BSC).
 8. Sukces organizacji.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modele biznesu w zarządzaniu organizacjami

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywacja i kontrola,
 2. Metody i techniki projektowania systemów oraz procesów zarządzania, jak np. struktura organizacyjna, dokumentacja organizacyjna, proces kadrowy, w tym systemy motywacyjne, itp.
 3. Modele biznesu – uwarunkowania oraz mechanizmy wpływające na ich wykorzystanie,
 4. Strategie rozwoju, biznes plany przedsięwzięć prowadzące do restrukturyzacji organizacji,
 5. Alianse strategiczne oraz różnorakie formy konfiguracji działalności organizacji.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Beata Wierzbicka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
 4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa
 5. Rola menedżera w kształtowaniu marki