Strona główna » Studia
Studia
Publikacje doktorantów
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, godz. 22:41

Wszystkich doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy do rejestracji swoich osiągnięć naukowych i twórczych w postaci artykułów w czasopismach naukowych i monografii naukowych, opublikowanych po roku 2012. Osiągnięcia można rejestrować za pomocą dostępnego poniżej systemu. Wydruk publikacji do wglądu należy przedstawić Pani Małgorzacie Schreiber (pok. 104, wejście przez pok. 105). Wszystkie osiągnięcia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, (Dz.U. poz. 877 z późn. zm.). Dodatkowych informacji na ten temat udziela Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (wgolnau@wzr.pl).
 

Prof. UG dr hab. Wiesław Golnau
Prodziekan ds. Nauki
i Studiów Niestacjonarnych


 

Zarejestruj monografię naukową   |   Zarejestruj artykuł w czasopiśmie