Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Piątek, 20 października 2017 roku, godz. 07:29
Uwaga grupa D65-01! »

Wykład z Metod weryfikacji hipotez ekonomicznych w dniu 14.04 oraz 26.05 poprowadzi prof. P. Miłobędzki.

Aktualny plan znajduje się na stronie.

Uwaga grupa D65-01! »

Wykład Współczesne metody zarzadzania organizacją (prowadzący - prof. P. Grajewski) z dnia 26.05 został perzeniesiony na dzień 09.06 w godz. 8.00 - 11.15, sala C-4.

Aktualizacja widoczna w planie.

Seminarium doktorskie - prof. dr hab. Ryszard Rutka »

Seminarium doktorskie

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

Instytut Organizacji i Zarządzania

Wydział Zarządzania UG, miejsce seminarium Pok. 313

Terminy spotkań:

  1. 03.03.2018. godz. 12.15 - 14.30
  2. 07.04.2018. godz. 11.30 - 14.15
  3. 05.05.2018. godz. 11.30 - 14.15
  4. 19.05.2018. godz. 11.30 - 14.45
  5. 02.06.2018. godz. 11.30 - 13.00
GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018 »

STUDIA DOKTORANCKIE,
PRZEWODY DOKTORSKIE
PRAKTYKI STUDENCKIE
CZASOPISMO ZARZĄDZANIE I FINANSE

DZIEKANAT CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK: 13.00-17.00
CZWARTEK : 9.00-13.00

W soboty (w czasie zjazdów) 9.00 – 12.00

Sprawy przesłane na adres e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl będą załatwiane na bieżąco.

Seminarium doktoranckie - prof. UG, dr hab. Jerzy P. Gwizdała »

Seminarium doktoranckie

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy P. Gwizdała

Rok akademicki 2017 / 2018, semestr letni

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

Wydział Zarządzania UG, miejsce seminarium Pok. 218

Terminy spotkań:

  1. 26.02.2018 15.30 do 17.45
  2. 12.03.2018 15.30 do 17.45
  3. 16.05.2018 15.30 do 17.45
  4. 28.05.2018 15.30 do 19.00

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 »

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

semestr zimowy/letni 2017/2018

na studiach niestacjonrnych I i II stopnia

Zmiana godzin pracy Dziekanatu »

Od 2 listopada 2017 r. godziny pracy Dziekanatu prezentują się następująco:

PONIEDZIAŁEK:      8.00 – 15.00
WTOREK:               8.00 – 15.00
ŚRODA:                  NIECZYNNE
CZWARTEK:           8.00 – 15.00
PIĄTEK:                  8.00 – 15.00
SOBOTA (w dni zjazdów): 8.00 – 12.00

Nowe numery grup NSD »

Szanowni Państwo, poniżej prezentują się nowe numery grup obowiązujące w roku akademickim 2017/2018:

D85-01_nsdr {3 rok}

D75-01_nsdr {2 rok}

D65-01_nsdr {1 rok}

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/2018 »

Do dnia 4 października br. można składać w Dziekanacie wnioski dot. przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów, specjalne, socjalne, zapomogii na rok akademicki 2017/2018. Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

I rok NSD - oświadczenia dot. wyboru formy płatności za studia »

Doktoranci I roku NSD są proszeni o wypełnienie w dziekanacie oświadczenia dot. wyboru formy płatności za studia doktoranckie.

BHP - dla I roku »

Uwaga doktoranci pierwszego semestru !

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów jest zaliczenie szkolenia BHP.

Można je zrealizować poprzez Portal Edukacyjny UG, pod adresem http://pe.ug.edu.pl  |
(login: numer indeksu, hasło: numer PESEL)

Prosimy o  PILNE przystąpienie do szkolenia i dostarczenie potwierdzenia ukończenia kursu do  dziekanatu.

I rok NSD »

Elektroniczna legitymacja doktorancka zostanie wydana dopiero po zaksięgowaniu opłaty za studia doktoranckie.

Pliki do pobrania na zajęcia »

Pliki do pobrania na zajęcia z Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich są dostępne na stronie www.wzr.pl :

informacje dla doktorantów ---> program studiów ---> w danym przedmiocie na samym dole plik do pobrania

Portal Doktoranta »

Dziekanat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich informuje, iż dla doktorantów uruchomiony został dostęp do Portalu Doktoranta.

Po zalogowaniu na stronie: https://ps.ug.edu.pl/ będą Państwo mogli:
 
- sprawdzić i aktualizować swoje dane osobowe w systemie,
- sprawdzić swój indywidualny numer konta do wpłat,
- wygenerować druk wpłaty,
- sprawdzić, czy wpłynęła wpłata.
 
Jak się zalogować?
W zakładce “Kim jesteś” wybieramy – Doktorant, następnie wpisujemy nr indeksu oraz hasło (hasłem jest nr PESEL lub nr IRK, bądź hasło jakiego używaliście Państwo jako student UG)
Kliknij w menu przycisk "Zaloguj" i wprowadź do formularza login i hasło. W razie trudności można skorzystać z zakładki Pomoc: https://ps.ug.edu.pl/pomocPs.web
Przedłużenie studiów doktoranckich »

Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).

Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
– łącznie nie dłużej niż o rok.
Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,
w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

wniosek o przedłużenie NSD składamy w Dziekanacie (pok. 121) do 26 września br.

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta »

Doktoranci chcący wejść w posiadanie ELD zobowiązani są:

- zamieścić aktualne zdjęcie w formie elektronicznej poprzez portal studenta,

- sprawdzić poprawność swoich danych,

- wpłacić 17 zł.

Przedłużenie legitymacji »

Od dnia 28 września 2017 r. można przedłużać elektorniczne legitymacje doktoranckie. Legitymacje zostaną przedłużone doktorantom, którzy: rozliczyli poprzedni semestr w dziekanacie oraz uregulowali należności za studia.