Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza wielowymiarowa 6 E/Z 16 8 8
2 Big Data 3 Z 15 15
3 Ekonometria dynamiczna 6 E/Z 30 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Metoda reprezentacyjna 6 E/Z 30 15 15
6 Programowanie obliczeń 3 Z 20 20
7 Statystyczna analiza decyzji 4 Z 23 11 12
RAZEM 30 - 142 72 30 40 0 -
SEMESTR II
1 Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z/E 16 8 8
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Język SQL 3 Z 16 16
4 Modele parametryczne 4 E/Z 30 15 15
5 Prognozowanie i symulacje 5 E/Z 30 15 15
6 Przygotowanie danych 3 Z 15 15
7 Seminarium magisterskie 4 Z 12 12
8 Sieci komputerowe 3 Z 15 15
9 Techniki imputacji danych 2 Z 16 8 8
RAZEM 30 - 165 46 83 24 12 -
SEMESTR III
1 Analiza historii zdarzeń 1 Z 8 8
2 Analiza rynku 2 Z 15 15
3 Ekonometria finansowa 3 E/Z 15 5 10
4 Inżynieria oprogramowania 4 E/Z 30 15 15
5 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
6 Metody sztucznej inteligencji 1 Z 8 8
7 Modele nieparametryczne 2 E 10 10
8 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
9 Seminarium magisterskie 6 Z 15 15
10 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
11 Zarzadzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 159 76 68 0 15 -
SEMESTR IV
1 Analiza sieci społecznościowych 2 E 10 10
2 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
3 Metody aktuarialne 2 Z 8 8
4 Modele skoringowe 2 E 10 10
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 15 15
7 Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15
8 Text mining 1 Z 8 8
9 Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 119 45 59 0 15 -
ŁĄCZNIE 120 - 585 239 240 64 42 -
« wróć