Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:03

Zarządzanie w turystyce

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 ---
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
3. Makroekonomia 5 30 20 10 ---
4. Marketing II 2 E 14 14 ---
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
6. Turystyka krajowa i międzynarodowa 3 Z 10 10 ---
7. Turystyka zrównoważona 3 Z 8 8 ---
8. Zarządzanie marketingowe w turystyce 6 Z 18 10 8 ---
RAZEM 30 - 183 136 47 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonomika usług 2 Z 10 10 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 ---
3. Kształtowanie produktu turystycznego 4 Z 10 10 ---
4. Polityka turystyczna 4 Z 16 8 8 ---
5. Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8 ---
6. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 ---
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 ---
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 ---
9. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
2. Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8 ---
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 ---
4. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 ---
5. Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7 ---
6. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 ---
7. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 ---
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
5. Promocja turystyczna 6 Z 10 10 ---
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 79 65 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 337 157 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć