Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:03

Kryteria wyszukiwania

Kierunki studiów

Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Venture Capital 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonomika usług 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Strategie marketingowe 4 Z 12 12 Katedra Marketingu
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 3 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 3 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
7. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 85 71 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 329 165 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć