Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:03

Inwestycje i nieruchomości

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 ---
2. Inwestycje w innowacje 3 Z 8 8 ---
3. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
4. Makroekonomia 5 30 20 10 ---
5. Marketing II 2 E 14 14 ---
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
7. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 4 4 ---
8. Zarządzanie nieruchomościami 8 Z 31 10 21 ---
RAZEM 30 - 190 130 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Inwestycje finansowe 7 Z 28 14 14 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 ---
3. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 ---
4. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 ---
5. Wycena nieruchomości 4 E 8 8 ---
6. Wycena przedsiębiorstw 4 Z 10 10 ---
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 ---
RAZEM 30 - 113 46 43 10 14 0 -
SEMESTR III
1. Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków 4 Z 16 8 8 ---
2. Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 8 8 ---
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
4. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 ---
5. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 ---
6. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 4 4 ---
7. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 ---
8. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 ---
RAZEM 30 - 152 80 50 8 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 ---
6. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 4 4 ---
7. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 4 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 81 67 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 323 153 18 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć