Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
4 Marketing II 2 E 15 15
5 Mediacje i negocjacje społeczne 2 Z 15 15
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Projektowanie organizacji 9 Z/E 45 15 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 -
SEMESTR II
1 Controlling personalny 3 Z 30 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Organizacja funkcji personalnej 4 Z 30 15 15
4 Projektowanie systemów płac 4 Z 30 15 15
5 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
6 Rozwój pracowników 4 Z 30 15 15
7 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 -
SEMESTR III
1 Ekonomia pracy 6 Z 45 30 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
3 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
4 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
5 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
6 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
7 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Metody ilościowe w ZZL 3 Z 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Prawo pracy 1 Z 15 15
7 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 -
« wróć