Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:03

Kryteria wyszukiwania

Kierunki studiów

Menedżer Personalny

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Controlling personalny 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Organizacja funkcji personalnej 4 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Projektowanie systemów płac 4 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rozwój pracowników 4 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomia pracy 6 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Metody ilościowe w ZZL 3 Z 15 15 Katedra Statystyki
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Prawo pracy 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć