Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Informatyka ekonomiczna

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 2 Z 30 30 ---
2. Mikroekonomia 6 45 30 15 ---
3. Prawo 3 Z 15 15 ---
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 45 15 30 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16 ---
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 25 15 10 ---
2. Informatyka ekonomiczna 4 30 15 15 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Makroekonomia 6 30 20 10 ---
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15 ---
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 60 30 15 15 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 3 20 12 8 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 ---
5. Podstawy zarządzania 5 45 30 15 ---
6. Programowanie komputerów 6 45 30 15 ---
7. Ubezpieczenia 2 Z 8 8 ---
8. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Bankowość 2 Z 8 8 ---
2. Język angielski 2 30 30 ---
3. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 ---
4. Podstawy Sieci Komputerowych 8 Z 40 10 30 ---
5. Programowanie obiektowe 7 25 10 15 ---
6. Rachunkowość 4 30 15 15 ---
7. Rynki finansowe 3 E 8 8 ---
8. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 157 59 98 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Administrowanie sieciami komputerowymi 8 25 10 15 ---
2. Analiza finansowa 2 Z 8 8 ---
3. Badania operacyjne 5 45 15 15 15 ---
4. Bazy danych 3 40 10 30 ---
5. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
6. Programowanie sieciowe 8 35 10 25 ---
7. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 167 53 85 15 14 0 -
SEMESTR VI
1. Marketing 2 Z 8 8 ---
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 ---
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 ---
4. Prognozowanie 3 E 8 8 ---
5. Projektowanie systemów informatycznych 6 45 15 30 ---
6. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 ---
7. Sieci komputerowe w biznesie 2 Z 14 14 ---
8. Systemy baz danych 3 25 10 15 ---
9. Zintegrowane systemy informatyczne 4 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 158 70 74 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1151 537 556 30 28 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć