Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Menedżer Personalny

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 45 30 15 ---
2. Prawo 3 Z 30 30 ---
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 45 15 30 ---
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 ---
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 ---
2. Finanse 5 30 20 10 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 16 8 8 ---
6. Podstawy zarządzania 8 60 36 24 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 48 30 18 ---
2. Język angielski 2 Z 30 30 ---
3. Marketing 5 48 30 18 ---
4. Nauka o organizacji 5 45 30 15 ---
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 36 12 24 ---
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 ---
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 ---
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 ---
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 2 Z 10 10 ---
2. Analiza finansowa 3 E 8 8 ---
3. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 ---
4. Język angielski 2 Z 30 30 ---
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 ---
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 ---
7. Psychologia w zarządzaniu 5 36 22 14 ---
8. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9 ---
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 ---
RAZEM 30 - 166 97 69 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 20 10 10 ---
2. Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12 ---
3. Język angielski 2 30 30 ---
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 ---
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 ---
6. Podstawy prawa pracy 3 Z 26 14 12 ---
7. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
8. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 28 14 14 ---
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 ---
10. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 ---
11. Zarządzanie projektami 3 24 16 8 ---
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 36 24 12 ---
RAZEM 30 - 228 122 92 0 14 0 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 4 20 10 10 ---
2. Podstawy wynagradzania pracowników 5 20 10 10 ---
3. Rynki finansowe 2 16 8 8 ---
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 ---
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 ---
6. Sztuka prezentacji 3 Z 14 14 ---
7. Zachowania organizacyjne 5 36 24 12 ---
8. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 ---
RAZEM 30 - 136 68 54 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1187 675 484 0 28 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć