Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Kryteria wyszukiwania

Kierunki studiów

Menedżer Personalny

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 2 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
3. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 36 22 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 166 97 69 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy prawa pracy 3 Z 26 14 12 Wydział Prawa i Administracji
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 348 122 92 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 4 Z/E 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Podstawy wynagradzania pracowników 5 Z/E 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Sztuka prezentacji 3 Z 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 136 68 54 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1307 675 484 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć