Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 0 0
2 Algorytmy i struktury danych 3 E 10 10 KIE
3 Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 10 10 KIE
4 Architektura komputerów 2 Z 10 10 INTEL
5 Język angielski 2 Z 30 30 SJO
6 Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 5 5 IOiZ
7 Podstawy programowania 2 Z 15 15 KIE
8 Scrum w systemach informatycznych 3 Z 20 10 10 KIE
9 Statystyka 3 E/Z 20 10 10 KS
10 System operacyjny MS Windows Server 2 Z 15 15 KIE
11 Systemy baz danych 3 E/Z 15 5 10 KIE
12 WDW: Filozofia, Psychologia 2 Z 30 30 WZ
13 Zastosowanie matematyki w ekonomii 3 Z 20 10 10 KE
RAZEM 30 - 200 95 75 30 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 3 Z 20 10 10 KB
2 Ekonometria 3 E/Z 20 10 10 KE
3 Język angielski 2 Z 30 30 SJO
4 Język SQL 3 Z 15 15 KIE
5 Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 15 15 KIE
6 Logika 2 Z 10 10 WNS
7 Podstawy sieci komputerowych 4 E/Z 20 10 10 KIE
8 Praca zespołowa 2 Z 10 10 Praktyk
9 Programowanie obiektowe 4 E/Z 25 10 15 KIE
10 System operacyjny Linux 2 Z 15 15 KIE
11 WDW: Historia gospodarcza, Socjologia 2 Z 30 30 WZ
RAZEM 30 - 210 80 50 80 0 -
SEMESTR III
1 Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 E/Z 20 5 15 Praktyk
2 Finanse przedsiębiorstw 3 E/Z 20 10 10 KFP
3 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 E/Z 20 10 10 KEP
4 Podstawy zarządzania 3 E/Z 30 20 10 IiE/IOiZ
5 Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 3 Z 20 20 KIE
6 Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 15 15 KIE
7 Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 KIE
8 Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 15 15 KIE
9 Sieci komputerowe - routing oraz switching 2 Z 15 15 KIE
10 Środowisko wielokulturowe 2 Z 5 5 Praktyk
11 Standardy XML 2 Z 10 10 KIE
12 Warsztaty innowacyjności 2 Z 10 10 Praktyk
RAZEM 30 - 195 45 60 90 0 -
SEMESTR IV
1 Administrowanie bazami danych 2 Z 10 10 KIE
2 Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 10 10 PRAKTYK
3 Cloud computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 PRAKTYK
4 Inżynieria oprogramowania 3 E/Z 15 5 10 KIE
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 10 10 WZ
6 Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 10 10 KIE
7 Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 20 10 10 KIE
8 Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 10 10 KIE
9 Rachunkowość 3 E/Z 20 10 10 KR
10 Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 KIE
11 Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 10 10 KIE
12 Testowanie aplikacji 3 E/Z 25 10 15 PRAKTYK
13 Warsztaty z przedsiębiorczości 2 Z 10 10 PRAKTYK
RAZEM 30 - 180 45 20 115 0 -
SEMESTR V
1 Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 15 15 KIE
2 Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 3 Z 15 15 KIE
3 Informatyka śledcza 3 E/Z 10 5 5 PRAKTYK
4 Praktyka AiB 0 Z 0 Firmy IT
5 Programowanie .NET 3 Z 15 15 KIE
6 Programowanie Ruby 2 Z 15 15 KIE
7 Projektowanie sieci LAN 2 Z 15 15 KIE
8 Projektowanie systemów informatycznych 4 E/Z 25 10 15 KIE
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 KIE
10 Serwery aplikacyjne 2 Z 10 10 KIE
11 Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 10 10 KIE
12 Technologie formatkowe 2 Z 10 10 KIE
13 Wersjonowanie aplikacji 2 Z 15 15 KIE
RAZEM 30 - 169 15 0 140 14 -
SEMESTR VI
1 Marketing ery cyfrowej 2 Z 20 10 10 Z,KM
2 Narzędzia automatyzacji testowania 2 Z 15 15 PRAKTYK
3 Ochrona własności intelektualnej 2 Z 10 10 WPiA
4 Praktyka AiB 0 Z 0 Firmy IT
5 Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 20 20 KIE
6 Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 E/Z 20 10 10 KIE
7 Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 E/Z 20 10 10 PG/KIE
8 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 KIE
9 Sieci bezprzewodowe 2 Z 8 8 KIE
10 Systemy Big Data 2 Z 20 20 KIE
11 Technologie sieci WAN 2 Z 20 20 KIE
12 Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 20 20 KIE
13 Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 10 10 KIE
RAZEM 30 - 197 40 40 103 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1151 320 245 558 28 -
« wróć