Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Rachunkowość

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 45 30 15 ---
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 ---
3. Prawo 3 Z 30 30 ---
4. Statystyka 4 30 14 16 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 ---
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 30 14 16 ---
2. Finanse 6 45 30 15 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Mikroekonomia 6 45 30 15 ---
5. Rachunkowość 7 45 15 30 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 38 24 14 ---
2. Finanse publiczne 5 36 22 14 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 38 14 24 ---
7. Rynki finansowe 5 38 24 14 ---
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 ---
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 38 24 14 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 8 50 30 20 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 ---
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 ---
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 ---
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 26 12 14 ---
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 ---
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 ---
2. Język angielski 2 30 30 ---
3. Marketing 4 Z 8 8 ---
4. Podatki w księgach rachunkowych 4 E 18 18 ---
5. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
6. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 ---
7. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 6 32 12 20 ---
8. Rachunkowość skomputeryzowana 6 32 8 24 ---
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 150 62 50 24 14 0 -
SEMESTR VI
1. Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów 3 Z 8 8 ---
2. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 ---
3. Rachunkowość banków 6 16 6 10 ---
4. Rachunkowość jednostek budżetowych 6 16 6 10 ---
5. Rachunkowość ubezpieczycieli 6 16 6 10 ---
6. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 76 32 30 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1070 566 452 24 28 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć