Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 ---
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 ---
3. Prawo 3 Z 30 30 ---
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 ---
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 ---
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 ---
3. Język angielski 1 Z 30 30 ---
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 ---
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 ---
7. WF 0 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 ---
2. Język angielski 1 Z 30 30 ---
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 ---
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 ---
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 ---
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 ---
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 ---
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 ---
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 ---
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15 ---
4. Ekonomika przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 ---
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 ---
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 ---
7. Otoczenie biznesu 2 Z 15 15 ---
8. Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 30 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 ---
10. Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15 ---
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 345 195 150 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 30 30 ---
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 ---
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 ---
4. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
5. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym 5 Z/E 45 15 30 ---
6. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
7. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 60 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 ---
9. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 ---
10. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 15 15 ---
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 ---
RAZEM 30 - 345 210 105 0 30 0 -
SEMESTR VI
1. Metody ilościowe dla analityków finansowych 3 Z 30 15 15 ---
2. Metody wyceny przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15 ---
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 ---
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 ---
6. Systemy zarządzania środowiskowego 2 Z 30 30 ---
7. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 2 Z 30 15 15 ---
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 ---
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 ---
10. Zarządzanie produkcją 2 Z 30 15 15 ---
11. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 ---
12. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 335 195 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1065 795 0 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć