Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, godz. 20:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 30
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 135 135 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 4 Z/E 30 15 15
2 Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15
5 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 5 Z 45 15 30
6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 90 45 45
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 330 150 180 0 0 -
SEMESTR III
1 Ekonometria 8 Z/E 75 30 15 30
2 Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15
5 Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15
6 Programowanie komputerów 6 Z/E 60 30 30
7 Ubezpieczenia 3 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 195 135 30 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza portfela papierów wartościowych 3 Z 30 15 15
2 Analiza szeregów czasowych 4 Z 30 15 15
3 Bankowość 2 Z 30 15 15
4 Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 15 15
5 Język angielski 2 Z/E 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
7 Modelowanie popytu konsumpcyjnego 3 Z 15 15
8 Rachunkowość 4 Z/E 60 30 30
9 Rynki finansowe 3 Z/E 45 30 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
11 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 180 150 15 0 -
SEMESTR V
1 Analiza finansowa 2 Z 30 15 15
2 Badania operacyjne 5 Z/E 60 30 15 15
3 Bazy danych 3 Z/E 45 15 30
4 Instytucje wspólnego inwestowania 3 Z 30 15 15
5 Komputerowe pakiety ekonometryczne 4 Z 30 30
6 Modelowanie makroekonomiczne 4 Z 30 15 15
7 Modelowanie procesu produkcyjnego 3 Z 15 15
8 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 300 135 90 45 30 -
SEMESTR VI
1 Analiza fundamentalna 2 Z 30 15 15
2 Analiza techniczna 2 Z 30 15 15
3 Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 30 15 15
4 Marketing 2 Z 30 15 15
5 Modelowanie procesów finansowych 1 Z 15 15
6 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
7 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
8 Prognozowanie 3 Z/E 30 15 15
9 Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 60 30 30
10 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
11 Wdw UG 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 320 165 105 15 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 960 795 105 65 -
« wróć