Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:02

Rachunkowość

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 ---
2. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 ---
3. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 ---
4. Prawo 3 Z 30 30 ---
5. Statystyka 4 Z 30 15 15 ---
6. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 45 15 30 ---
RAZEM 30 - 285 165 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 6 Z/E 60 30 30 ---
2. Finanse 5 Z/E 45 30 15 ---
3. Język angielski 1 Z 30 30 ---
4. Mikroekonomia 5 Z/E 45 30 15 ---
5. Rachunkowość 6 Z/E 45 15 30 ---
6. Statystyka 5 Z/E 30 15 15 ---
7. WF 0 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 4 Z/E 45 30 15 ---
2. Finanse publiczne 5 Z/E 45 30 15 ---
3. Język angielski 1 Z 30 30 ---
4. Matematyka finansowa 3 Z 30 15 15 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 ---
7. Rynki finansowe 4 Z/E 45 30 15 ---
8. System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE 2 Z 30 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
10. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 45 15 30 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 ---
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 ---
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 ---
5. Podstawy controllingu 2 Z 30 15 15 ---
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 30 15 15 ---
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 30 15 15 ---
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 ---
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 330 165 165 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 30 15 15 ---
2. Marketing 4 Z 30 15 15 ---
3. Podatki w księgach rachunkowych 4 E 30 30 ---
4. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
5. Rachunek kosztów I 2 Z/E 30 15 15 ---
6. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 6 Z/E 45 30 15 ---
7. Rachunkowość skomputeryzowana 6 Z/E 45 15 30 ---
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 270 150 60 30 30 0 -
SEMESTR VI
1. Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów 4 Z 15 15 ---
2. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 ---
3. Rachunkowość banków 5 Z/E 30 15 15 ---
4. Rachunkowość jednostek budżetowych 5 Z/E 30 15 15 ---
5. Rachunkowość ubezpieczycieli 5 Z/E 30 15 15 ---
6. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 185 105 45 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1745 930 720 30 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć