Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:17
Dodatkowe zaliczenie / egzamin z przedmiotu badania operacyjne »

Szanowni Państwo,

Zespół dziekański w porozumieniu z kierownikiem Katedry Ekonometrii podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego zaliczenia / egzaminu z przedmiotu: badania operacyjne, realizowanego na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie.

 

Pomoc w przygotowaniach:

Aby pomóc studentom w przygotowaniu się do egzaminu odbędą się dodatkowe zajęcia prowadzone przez mgra Tomasza Jastrzębskiego w dniu 16.03.2018 r.:

kierunek Zarządzanie:            o godz. 15.15 – 16.45 w Sali C-20

kierunek IiE, AiB:                  o godz. 17.00-18.30 w sali C-20.

 

Egzamin:

Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracowników Katedry Ekonometrii 23.03.2018r. o godzinie 17.00 – 18.00 w salach:

B4 – dla studentów kierunku Zarządzanie,

Aula WZ – dla studentów kierunki IiE i specjalności AiB.

 

Ogłoszenie wyników:

Egzamin zostanie sprawdzony przez pracowników Katedry Ekonometrii a wyniki zostaną opublikowane 26.03.2018r. do godziny 10.00.

Wpisów zaliczeń i ocen w systemie elektronicznym dokona prodziekan dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

 

Wgląd w prace egzaminacyjne:

Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy natychmiast po ogłoszeniu wyników, 26.03.2018r w godzinach 10.00 – 11.30 w sali 229.

 

Zaliczenie semestru i przedłużenie legitymacji studenckich:

Osoby, które zdadzą egzamin będą mogły tego samego dnia złożyć w dziekanacie legitymacje studenckie w celu ich przedłużenia.

Osoby, które egzaminu nie zdadzą będą mogły tego samego dnia w godzinach 10.00 – 11.30 złożyć wnioski o wpis warunkowy z długiem punktów ECTS. Decyzje zostaną podjęte przez Prodziekana indywidualnie do godziny 12.30. Studenci którzy uzyskają zgodę będą mogli złożyć w dziekanacie legitymacje w celu ich przedłużenia.

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Komunikat dotyczący planu zajęć »

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pytania i prośby pracowników Wydziału Zarządzania informuję, że w związku z tym, że w semestrze letnim 2017/2018 wtorków w I tygodniu jest 5 (wypadają wtorki: 20 marca – święto UG, 3 kwietnia – ferie wielkanocne, 2 maj – dzień rektorski) a wtorków w II tygodniu jest 8, aby wyrównać te dysproporcje we wtorek 24.04 będziemy pracować jak we wtorek w I tygodniu.

Z poważaniem
dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych