Strona główna » Studia
Studia
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
Aktualizacja: Piątek, 29 września 2017 roku, godz. 21:09

Regulamin oraz wnioski do pobrania:
http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

wzór poprawnie wypełnionego wniosku

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2017/2018: 

do 16 października 2017 r.


Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego 2017/2018.

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

Studenci, którzy składają wniosek o akademik wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, dołączają do wniosku o akademik także wniosek o stypendium SPECJALNE. Wnioski o stypendia będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Stypendialnej pod koniec października 2017.

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Stypendium Specjalne". 

Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 380zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 320zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 270zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Wyniki posiedzeń WKS znajdują się w dziale "Ogłoszenia".
Decyzje w sprawie  stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych ogloszone zostaną 
w listopadzie 2017 roku. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi w listopadzie 2017 roku z wyrównaniem za miesiąc październik 2017 roku.


Uwaga! Studenci, którym kończy się ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są zobowiązani dostarczyć nowe orzeczenie do dziekanatu, aby wypłaty stypendium były kontynuowane. Wypłaty stypendiów specjalnych są automatycznie wstrzymywane przez system wypłat stypendiów wraz z końcową datą ważności orzeczenia.