Strona główna » Studia
Studia
Stypendia
Aktualizacja: Piątek, 06 października 2017 roku, godz. 13:21

Doktoranci Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 

  1. stypendium doktoranckie
  2. zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe
  3. świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomoga


Zarządzenia w sprawie  przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego


Miejsce składania wniosków
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin składania wniosków: do 6 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego