Strona główna » Katedra Statystyki
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:16

dr Agnieszka Pobłocka

Stanowisko:
Adiunkt
231
(+48 58) 523 11 19

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.00-16.00
pok. 231
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.15
pok. 231
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.30
pok. 231
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-16.00
pok. 231

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Makra VBA w edytorze tekstu MS Word - Automatyzacja pracy
  • Ubezpieczenia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Matematyka finansowa
  • Ubezpieczenia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Aktuarialna analiza źródeł zysku zakładów ubezpieczeń
  • Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Metody analizy danych
Prowadzący: Pobłocka Agnieszka, dr

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych w ekonomii

Na seminarium będą omawiane zastosowania metod statystycznych w badaniach wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest doskonalenie u seminarzystów umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych i społecznych. Oczekiwanym efektem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej w wymaganym terminie.

Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie rynku ubezpieczeń i rynku emerytalnego, jednak studenci mogą koncentrować się na innych problemach, a także innych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym: rynkach określonych dóbr i usług, zagadnieniach demograficznych, finansowych, i innych.

Metody statystyczne rozważane na seminarium to m.in. metody analizy struktury, analizy współzależności, analizy szeregów czasowych i metody analizy wielowymiarowej.

Studenci mogą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych oraz dane pochodzące ze źródeł wtórnych (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat, OECD).

Studenci mogą wykonywać analizy statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pakietach statystycznych Statistica i SPSS oraz programie R.

Przy wyborze tematu, pisaniu pracy oraz wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie.

Przykładowe tematy prac:

 1. Polski (międzynarodowy) rynek ubezpieczeń w wybranych latach (np. 1991-2015).
 2. Polski rynek emerytalny w wybranych latach (np. 1991-2015).
 3. Indywidualne konta emerytalne (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 4. Pracownicze programy emerytalne (PPE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 5. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 6. Analiza wypadków komunikacyjnych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 7. Analiza szkód ubezpieczeniowych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 8. Analiza wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) w wybranych latach (np. 1991-2015).
 9. Ubezpieczenia na życie (lub inne, np. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym).
 10. Rola Rzecznika Finansowego na polskim rynku ubezpieczeń.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Aktuarialna analiza źródeł zysku zakładów ubezpieczeń [lab]
 • gr.: S52-15
  Środa 24.01.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Makra VBA w edytorze tekstu MS Word - Automatyzacja pracy []
 • gr.: WDW
  Czwartek 25.01.2018
  godz.: 15.00-16.00
  sala
  Z
  termin pierwszy

 • Matematyka finansowa [ćw]
 • grupa: N21-05
  Sobota 20.01.2018
  godz.: 18.45-20.15
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N21-06
  Niedziela 21.01.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Matematyka ubezpieczeń majątkowych [w]
 • gr.: S52-15
  Środa 24.01.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia [ćw]
 • grupa: S23-01
  Czwartek 18.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia [w]
 • grupa: N22-01
  Sobota 20.01.2018
  godz.: 15.15-19.30
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Sobota 20.01.2018
  godz.: 18.45-19.30
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-01
  Czwartek 25.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-02
  Czwartek 25.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-03
  Czwartek 25.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: N12-02
  Sobota 20.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N11-06
  Niedziela 21.01.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N12-03
  Niedziela 21.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-10
  Czwartek 25.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

Publikacje