Strona główna » Katedra Statystyki
Egzaminy i zaliczenia
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 16:16

dr Damian Gajda
 • Język SQL [lab]
 • gr.: N42-11
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • gr.: S12-02
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-238
  Z
  termin drugi

mgr Anna Gierusz
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • gr.: S12-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 10.30-13.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-01
  Czwartek 28.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  Z
  termin drugi

  gr.: S12-01
  Środa 12.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-213
  Z
  termin trzeci

prof. UG, dr hab. Beata Jackowska
 • Modele parametryczne [w]
 • gr.: S42-11
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

 • Statystyka [w]
 • gr.: S11-01
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Środa 27.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-01
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S11-02
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S11-03
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S11-04
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S11-05
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje [II poł.sem., w]
 • gr.: S42-01
  Piątek 22.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 22.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [ćw]
 • gr.: N42-11
  Sobota 28.04.2018
  godz.: 11.30-15.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [w]
 • gr.: S42-11
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 230
  E
  termin drugi

 • Badania marketingowe [ćw]
 • gr.: S23-25
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [w]
 • gr.: S23-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-35
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-45
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N23-21
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-21
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-22
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-25
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-31
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-35
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-41
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-45
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: N23-21
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin drugi

 • Metody ilościowe w ZZL [ćw]
 • gr.: S53-15
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Metody klasyfikacji [w]
 • gr.: S22-41
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman
 • Eksploracyjne metody analizy danych [w]
 • gr.: S32-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Czwartek 28.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Przygotowanie danych [ćw]
 • gr.: S42-11
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N42-11
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-239
  E
  termin drugi

 • Sztuczne sieci neuronowe [lab]
 • gr.: S32-41
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Czwartek 28.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Wtorek 04.09.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 • Statystyka [ćw]
 • gr.: S11-01
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 06.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-01
  Czwartek 21.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-02
  Czwartek 21.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-03
  Czwartek 21.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-04
  Czwartek 21.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-05
  Czwartek 21.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-01
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  gr.: S11-02
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  gr.: S11-03
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  gr.: S11-04
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  gr.: S11-05
  Środa 05.09.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

 • Statystyka społeczna [lab]
 • gr.: S22-41
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Środa 05.09.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin drugi

dr Agnieszka Pobłocka
 • Metody aktuarialne [w]
 • gr.: S31-41
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-238
  E
  termin pierwszy

  gr.: S31-41
  Środa 27.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 231
  E
  termin drugi