Strona główna » Katedra Statystyki
Katedra Statystyki
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 16:14
Katedra Statystyki
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 08
132

Katedra Statystyki skupia ludzi przejętych pasją ilościowego odkrywania świata. Obecnie w Katedrze jest zatrudnionych 13 osób, w tym 1 profesor zwyczajny i 3 profesorów nadzwyczajnych UG. Każdy pracownik z życzliwością i zaangażowaniem wyjaśnia meandry analizy statystycznej i zaszczepia ducha myślenia statystycznego, gdyż statystyka to nie tylko rzędy liczb i skomplikowane, matematyczne wzory, ale także sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.

Prowadzimy obecnie dwie specjalności: Metody analizy danych na studiach I stopnia oraz Statystykę ubezpieczeniową na studiach II stopnia. Specjalność Statystyka ubezpieczeniowa stanowi dobre przygotowanie do zawodu aktuariusza – jednego z najlepiej opłacanych zawodów na świecie.

Metody statystyczne wykorzystuje się w wielu dziedzinach nauki i życia gospodarczego. Podstawowy kurs statystyki jest wykładany na niemal każdym kierunku uniwersyteckim. Na Wydziale Zarządzania skupiamy się na zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych. Nasza praca badawcza obejmuje głównie takie obszary jak:

  • statystyczna analiza wielowymiarowa (metody klasyfikacji danych, w tym sztuczne sieci neuronowe, big data),
  • zagadnienia związane z ubezpieczeniami (aktuarialne zagadnienia ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, pracownicze programy emerytalne),
  • zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw, zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń), regresji logistycznej oraz metody scoringowej do ocena ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym),
  • badania próbkowe (zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach rynkowych i sondażowych, błędy nielosowe w badaniach próbkowych),
  • statystyczna analiza rynku pracy.

W pracy naukowej oraz dydaktycznej posługujemy się najnowszym oprogramowaniem dedykowanym analizom statystycznym, tj. Statistica, SPSS, R, Matlab oraz Excel.