Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Aktualizacja: Wtorek, 05 września 2017 roku, godz. 12:07

dr Sebastian Susmarski

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.00-17.45
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 202
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.00-17.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling w sektorze publicznym
  • Finanse publiczne
  • Seminarium dyplomowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Finanse
  • Seminarium licencjackie
  • System podatkowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje