Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Aktualizacja: Wtorek, 05 września 2017 roku, godz. 12:07

dr Sebastian Susmarski

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Controlling w sektorze publicznym
  • Finanse publiczne
  • Seminarium dyplomowe
  • System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Finanse
  • Seminarium licencjackie
  • System podatkowy
  • System podatkowy w Polsce
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza podatkowa [ćw]
 • grupa: S34-02
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe [ćw]
 • grupa: N54-01
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Controlling w sektorze publicznym [w]
 • grupa: S31-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse [w]
 • grupa: N13-01
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin drugi

  grupa: N13-02
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin drugi

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: S12-01
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-02
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Piątek 07.09.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

  grupa: S12-02
  Piątek 07.09.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

 • Seminarium dyplomowe []
 • grupa: S34-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-202
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S34-02
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-202
  Z
  termin pierwszy

Publikacje