Strona główna » Sabina Nowak
Wyniki zaliczeń i egzaminów

Uwaga gr. N42-11, N42-12, N42-15
Wyniki zaliczenia z ekonometrii dynamicznej z 19.01.2020 roku zostały udostepnione w portalu studenta w zakładce Materiały dla studentów