Strona główna » Sabina Nowak
Wyniki zaliczeń i egzaminów

Pozytywne oceny z egzaminu z Zastosowań Ekonometrii z 12.06 (termin I) i 27.06 (termin II) 2019 roku (studia stacjonarne, Wydział Ekonomiczny) zostały wpisane do portalu studenta. 
Prace można oglądać na konsultacjach w dniach 11.07, 12.08 i 28.08.2019 roku. 
Drugi i ostatni egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej w dniu 9.09.2019 roku. Godzina i numer sali zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozytywne oceny z egzaminu z Zastosowań Ekonometrii z 16.06 (termin I) i 29.06 (termin II) 2019 roku (studia niestacjonarne, Wydział Ekonomiczny) zostały wpisane do portalu studenta. 
Prace można oglądać na konsultacjach w dniach 11.07, 12.08 i 28.08.2019 roku. Drugi i ostatni egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej w dniu 7.09.2019 roku. Godzina i numer sali zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozytywne oceny z egzaminu z Ekonometrii z 17.06 (termin I) i 27.06 (termin II) 2019 roku (studia stacjonarne, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie) zostały wpisane do portalu studenta. 
Prace można oglądać na konsultacjach do 12.07.2019 roku.
Drugi i ostatni egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej w dniu 9.09.2019 roku. Godzina i numer sali zostaną podane w późniejszym terminie.