Strona główna » Sabina Nowak
Ogłoszenia i komunikaty

W związku z koniecznością realizacji zajęć dydaktycznych zaplanowanych w piątki przez 15 piątków w semestrze (zob. Kalendarz Akademicki: Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć) informuję, że odrobienie dwóch brakujących ćwiczeń z ekonometrii z grupą S11-04 zaplanowano na:
1. 3 kwietnia piątek I tydzień, godz. 9:45-11:15 - zajęcia odbędą się na platformie MS Teams;
2. 17 kwietnia piątek I tydzień, godz. 9:45-11:15 - zajęcia zaplanowane wcześniej na ten termin odbyły się w dniu 20 marca 2020 roku na platformie MS Teams. 


Zajęcia odwołane w dniu 9 marca 2020 roku z powodu choroby zostały odpracowane następujących terminach:

  1. Wykład z Ekonometrii na kier. FiR odbył się w dniu 16.04.2020 w godz. 15:15-16:45 (MS Teams)
  2. Wykład z Ekonometrycznej analizy rynków finansowych odbył się w dniu 17.04.2020 w godzinach 13:30-15:00 (MS Teams)
  3. Ćwiczenia z Modelowania procesów i wspomagania decyzji finansowych na kier. Rachunkowość ACCA odbył się w dniu 1.06.2020 w godzinach 15:15-16:45 (MS Teams)