Strona główna » Sabina Nowak
Ogłoszenia i komunikaty

Trzeci termin egzaminu z Zastosowań ekonometrii (Wydział Ekonomiczny, studia stacjonarne) odbędzie się w dniu 9 września o godzinie 9:45 w auli A na Wydziale Ekonomicznym. 

Trzeci termin egzaminu z Ekonometrii (Wydział Zarządzania, studia stacjonarne, kier. Zarządzanie) odbędzie się w dniu 9 września. Godzina i sala zostaną podane w późniejszym terminie.

Trzeci termin egzaminu z Zastosowań ekonometrii (Wydział Ekonomiczny, studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 7 września o godzinie 13:00 w auli A na Wydziale Ekonomicznym.

.