Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometria dynamiczna, II stopień, niestacjonarne, kier. IiE

Sylabus
Wykład 1-2 28.09.2019
Wykład 3 4 12.10.2019
Wykład 5 6 (poprawiony 24.11.2019) 26.10.2019
Wykład 7 24.11.2019

Ćwiczenia 1 2 3 4 5 6 dodatek

Dane WIG20 WIG20 xls spółki gretl  ekdyn_lab4
Modele dynamiczne 

Przykładowe pytania na egzamin
Przykładowe kolokwium

dane_2020_01_19
Maddala_Table_8_2