Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometryczna analiza rynków finansowych, SS, II stopień, kier. IiE, specj. Analityka Gospodarcza

Wykład 1
Ćwiczenia 1  dane
Zajęcia nr 2
Do wykonania w ramach zajęć z 16.03.2020: Ćwiczenia 3 Lista artykułów
Zajęcia w dniu 23.03 w MS Teams - materiały 
Zajęcia w dniu 30.03 w MS Teams - materiały 
Zajęcia w dniu 6.04 w MS Teams - materiały
Zajęcia w dniu 17.04 w MS Teams - materiały  (odrobienie zajęć z 9.03)
Zajęcia w dniu 20.04.2020 w MS Teams - materiały 
Zajęcia w dniu 04.05.2020 w MS Teams - materiały