Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometria dynamiczna, II stopień, stacjonarne, kier. IiE

Sylabus
Wykłady 1 2 2b 3 uzupełniony 4 5 6
Ćwiczenia 1 2 3 4 

dane WIG20 WIG20 spółki VAR VECM ekdyn_lab4
dodatek
GARCH przykład
pytania na egzamin
przykładowe kolokwium