Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometria, SS, I stopień, kier. FiR

Wykłady
1 2 3
4 - wykład w dniu 23.03.2020 w MS Teams
5 - wykład w dniu 30.03.2020 w MS Teams
6 - wykład w dniu 06.04.2020 w MS Teams 
7 -  wykład w dniu 16.04.2020 (15:15-16:45) w MS Teams 
8 - wykład w dniu 20.04.2020 w MS Teams
9 - wykład w dniu 27.04.2020 w MS Teams
10 - wykład w dniu 04.05.2020 w MS Teams
11 - wykład w dniu 11.05.2020 w MS Teams  (skorygowany po zajęciach)
12 - wykład w dniu 18.05.2020 w MS Teams
13 - wykład w dniu 25.05.2020 w MS Teams (skorygowany po zajęciach)
14 - wykład w dniu 1.06.2020 w MS Teams (skorygowany po zajęciach)

Pliki z danymi
mieszkania  wynagrodzenia wynagrodzenia_gretl

Ćwiczenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5a powtórzenie
Przykładowe kolokwium
Przykładowe kolokwium 2

Grupa S11-04

  • zadania do samodzielnego wykonania: część 1 (przesłać do 15.04.2020)
  • zadania do samodzielnego wykonania: część 2 (przesłać do 15.04.2020)
  • zadania do samodzielnego rozwiązania: część 3 (nie trzeba przesyłać)

Ćwiczenia w dniu 20.03.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 4)
Ćwiczenia w dniu 27.03.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 5)
Podwójne ćwiczenia w dniu 03.04.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 5 - dokończenie i ćw. 5a)
Dodatkowe ćwiczenia w dniu 08.03.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 3) - odrobienie ćwiczeń z 13.03.2020
Ćwiczenia w dniu 17.04.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 6)
Ćwiczenia w dniu 24.04.2020 w MS Teams (materiał z ćw. 7)

W dniu 30.04.2020 w godzinach 13:30-14:30 odbędzie się kolokwium w MS Teams. 

Ćwiczenia w dniu 8.05.2020 w MS Teams (materiał z cw. 8)
Ćwiczenia w dniu 15.05.2020 w MS Teams (materiał z cw. 9)
Ćwiczenia w dniu 22.05.2020 w MS Teams (materiał z cw. 10)
Ćwiczenia w dniu 29.05.2020 w MS Teams (materiał z cw. 11)

W dniu 05.06.2020 w godzinach 11:30-13:00 podczas planowych ćwiczeń odbędzie się kolokwium nr 2 w MS Teams.