Strona główna » Sabina Nowak
Analiza rynków finansowych I, SS, II stopień, kier. IiE, specj. Analityka Gospodarcza

Wykłady: 15.04  29.04  13.05  27.05
Ćwiczenia: 24.04  8.05  22.05  5.06

Wytyczne do prac pisemnych: 1 2