Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometria, I stopień, kier. Informatyka i Ekonometria

Ćwiczenia 1 2 3 4 5 6
Laboratoria 1 2 3 4 5 6 7 8 
Zadania do samodzielnego rozwiązania 1 2 3
Pliki z danymi mieszkania konie wynagrodzenia
Przykładowe kolokwium
Modele dynamiczne
Wytyczne do pracy pisemnej
Harmonogram na grudzień i styczeń (aktualizacja 20.01.2020)
Przykładowe zaliczenie laboratorium