Strona główna » Sabina Nowak
Materiały dydaktyczne dla studentów

Zajęcia w zimowym semestrze roku akad. 2019/2020:

  • Ekonometria, SS I stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, ćwiczenia i laboratoria
  • Ekonometria dynamiczna, SS II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza, Big Data; wykład i ćwiczenia
  • Ekonometria dynamiczna, SN II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza, Big Data, Informatyka Ekonomiczna; wykład i ćwiczenia
  • Ekonometria stosowana, SS II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza; wykład i ćwiczenia
  • Ekonometria stosowana, studia doktoranckie; wykład i ćwiczenia