Strona główna » Sabina Nowak
Materiały dydaktyczne dla studentów

Zajęcia w letnim semestrze roku akad. 2019/2020:

  • Analiza rynków finansowych, SS II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza; wykład i ćwiczenia
  • Ekonometria, SS I stopnia, kier. Finanse i Rachunkowość, wykład i ćwiczenia
  • Ekonometryczna analiza rynków finansowych, SS II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza; wykład i ćwiczenia
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych, SS II stopnia, kier. Rachunkowość ACCA; wykład i ćwiczenia
  • Modelowanie procesów finansowych, SS I stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, laboratorium
  • Zastosowania ekonometrii, SS II stopnia, kier. Ekonomia, Wydział Ekonomiczny; wykład
  • Zastosowania ekonometrii, SN II stopnia, kier. Ekonomia, Wydział Ekonomiczny; wykład
  • Podstawy statystyki i ekonometrii, Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości