Strona główna » Sabina Nowak
Zastosowania ekonometrii, stacjonarne (Wydział Ekonomiczny)

Sylabus

Wykłady 1 2 3 4uzupełniony 5
Ćwiczenia 1 2 3 4 5 6 7
Przykładowe kolokwium
Dodatkowe pliki mieszkania  modele_dynamiczne wynagrodzenia wynagrodzenia_poprawione Gujarati 7_9  2
Hedoniczny model cen
Hedoniczny dane Excel

Przykładowe pytania na egzamin

Kolokwium poprawkowe 10 czerwca Maddala_PWN_7_1