Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometryczna analiza rynków finansowych EARF

Sylabus

Wykład 1 2 3 4  
Ćwiczenia 1a 1b 2aktualizacja! 3 4a 4b 
Dane ćw1 ćw2 ćw3 ćw4 ćw5

Materiały dodatkowe do ćwiczeń 3
Lista artykułów
Harmonogram prezentacji

Wyniki zaliczenia