Strona główna » Sabina Nowak
Materiały dydaktyczne dla studentów

Zajęcia prowadzone w letnim semestrze roku akad. 2018/2019:

  • Ekonometria, SS II stopnia, kier. Zarządzenie, wykład
  • Ekonometryczna analiza rynków finansowych, SS II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza, wykład i ćwiczenia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej, SS I stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych, SS II stopnia, kier. Finanse i Rachunkowość, specj. Rachunkowość ACCA, wykład i ćwiczenia
  • Zastosowania ekonometrii, SS II stopnia, Wydział Ekonomiczny, kier. Ekonomia, wykład i ćwiczenia
  • Zastosowania ekonometrii, NS II stopnia, Wydział Ekonomiczny, kier. Ekonomia, wykład 
  • Seminarium licencjackie, SS I stopnia, specj. Analityka Gospodarcza