Strona główna » Sabina Nowak
Ekonometria, kier. IiE
Aktualizacja: Czwartek, 04 stycznia 2018 roku, godz. 03:22

Sylabus

Ćwiczenia 1 2 3 4 5 6 

Laboratorium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pliki z danymi mieszkania  dane_do_lab6

Zadania do samodzielnego rozwiązania 1 2

Przykładowe kolokwium

Wytyczne do oszacowania modelu i przygotowania prezentacji

Harmonogram na grudzień 2017 i styczeń 2018 - aktualizacja 22.12

Modele dynamiczne