Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza wielowymiarowa 6 E/Z 16 8 8
2 Badania operacyjne II 5 Z 25 15 10
3 Ekonometria dynamiczna 5 E/Z 30 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Metoda reprezentacyjna 6 E/Z 30 15 15
6 Mikroekonometria 3 Z 16 8 8
7 Techniki obliczeniowe 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 140 69 30 41 0 -
SEMESTR II
1 Analiza logitowa i probitowa 4 Z 20 12 8
2 Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego 3 Z 10 10
3 Ekonometria II 6 Z 25 15 10
4 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
5 Prognozowanie i symulacje 5 E/Z 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 12 12
7 Sieci komputerowe 3 Z 15 15
8 Wycena aktywów 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 142 67 45 18 12 -
SEMESTR III
1 Analiza rynku 2 Z 15 15
2 Analiza szeregów przekrojowo-czasowych 3 Z 20 12 8
3 Ekonometria finansowa 3 E/Z 15 5 10
4 Inżynieria oprogramowania 4 E/Z 30 15 15
5 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
6 Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 2 Z 30 20 10
7 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
8 Seminarium magisterskie 6 Z 15 15
9 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
10 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 183 100 60 8 15 -
SEMESTR IV
1 Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z 15 15
2 Ekonometryczna analiza rynków finansowych 5 Z 20 12 8
3 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 15 15
6 Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 110 57 30 8 15 -
ŁĄCZNIE 120 - 575 293 165 75 42 -
« wróć