Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8
7 Venture capital 4 Z 8 8
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 -
SEMESTR II
1 Decyzje menedżerskie- warsztaty 4 Z 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
4 Relacje inwestorskie i raportowanie społeczne 3 Z 12 6 6
5 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
6 Techniki planowania projektów 4 Z 16 8 8
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
8 Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8
RAZEM 30 - 126 46 66 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
3 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
4 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
5 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 8 8
6 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
7 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 6 Z 14 8 6
RAZEM 30 - 146 68 64 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Pochodne instrumenty finansowe 2 Z 8 8
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Zarządzanie projektami II 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 87 63 10 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 299 195 0 42 -
« wróć