Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Bankowość i doradztwo finansowe
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • funkcjonowania rynku kapitałowego, pieniężnego i walutowego,
 • zasad funkcjonowania  banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania strategii instytucji finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • departamentach ryzyka w bankach,
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 4 E 10 10
2 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
3 Finanse publiczne II 3 E 10 10
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2 Z 20 10 10
6 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
7 Rachunek kosztów II 6 E/Z 30 15 15
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 -
SEMESTR II
1 Banking, Finance and Insurance 2 Z 15 15
2 Bankowość detaliczna i hipoteczna 1 Z 10 5 5
3 Bankowość inwestycyjna i korporacyjna 1 Z 10 5 5
4 Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10
5 Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10
6 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 20 10 10
7 Rynek pochodnych instrumentów finansowych 2 Z 10 10
8 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
9 Standardy sprawozdawczości finansowej 6 E/Z 20 10 10
RAZEM 30 - 129 50 65 0 14 -
SEMESTR III
1 Doradztwo finansowe 3 Z 8 8
2 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
3 Nadzór finansowy 3 Z 10 10
4 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
5 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10
6 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
7 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
8 Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych 2 Z 10 10
9 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30
10 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 140 106 20 0 14 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 2 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10
5 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
6 Venture capital 2 Z 18 4 14
7 Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10
RAZEM 30 - 97 69 14 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 472 306 124 0 42 -
« wróć