Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Marketing
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacje o specjalności

 

Opis specjalności Marketing

Marketing jest to specjalność z tradycjami, jedna z najciekawszych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing jest to specjalność przygotowująca do pracy w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także instytucjach publicznych.  Program studiów uwzględnia także wymagania współczesnego rynku, a także zainteresowania studentów.

Nasi absolwenci pracują w działach marketingu, sprzedaży w przedsiębiorstwach, instytucjach, agencjach reklamowych, a także prowadzi własną działalność gospodarczą.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 6 Z 15 7 8
4 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
5 Marketing II 2 E 14 14
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 15 7 8
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 -
SEMESTR II
1 Design w marketingu 3 Z 15 7 8
2 Jakościowe badania marketingowe 5 Z 15 7 8
3 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
4 Media reklamowe 3 Z 15 7 8
5 Polityka marki 4 Z 15 7 8
6 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
7 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
8 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 127 52 61 0 14 -
SEMESTR III
1 Marketing społeczny 2 Z 9 9
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
3 Prawne i etyczne aspekty marketingu 4 Z 9 9
4 Public relations 2 Z 9 9
5 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
6 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
7 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
8 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 151 78 59 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Marketing innowacji 6 Z 12 6 6
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 81 61 6 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 313 181 0 42 -
« wróć