Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
4 Marketing II 2 Z/E 15 15
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Przedsiębiorczość 8 Z 45 30 15
7 Venture Capital 3 Z 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonomika usług 2 Z 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Projektowanie organizacji 3 Z 30 15 15
4 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
5 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
6 Strategie marketingowe 4 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
9 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 15 15
10 Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 255 135 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
2 Projektowanie systemów płac 2 Z 15 15
3 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
4 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
5 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
6 Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 4 Z 30 15 15
7 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
8 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 2 Z 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 2 Z 15 15
7 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 120 15 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 555 255 0 90 -
« wróć