Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza instytucji kredytowych 2 Z 30 15 15
2 Bankowość II 3 E 15 15
3 Finanse przedsiębiorstwa II 3 E 15 15
4 Finanse publiczne II 3 E 15 15
5 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
6 Polityka pieniężna 4 Z 15 15
7 Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 -
SEMESTR II
1 Corporate finance 3 Z 30 30
2 Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15
3 Narzędzia contollingu 3 Z 45 30 15
4 Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15
5 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
3 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15
4 Relacje inwestorskie 3 Z 15 15
5 Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
7 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30
10 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 1 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15
5 Rewizja finasowa 1 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15
9 Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 -
« wróć