Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Zarządzanie w turystyce
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • organizacji i zarządzania sektorem pośrednictwa i organizacji turystyki w Polsce i Unii Europejskiej,
 • pełnienia ról kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach branży turystycznej,
 • organizacji czasu wolnego, turystyki i rekreacji,
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • zarządzania inwestycjami w turystyce,
 • procesów informacyjnych w zarządzaniu turystyką,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • geografii turystycznej i krajoznawstwa,
 • psychologii w zarządzaniu firmą turystyczną,
 • prawa turystycznego,
 • obsługi rynku turystycznego i hotelarskiego,
 • zarządzania turystyką i hotelarstwem w mieście i regionie,
 • budowania biznes planów przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rojektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji - recepcjonista,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
4 Marketing II 2 Z/E 15 15
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Turystyka krajowa i międzynarodowa 3 Z 15 15
7 Turystyka zrównoważona 3 Z 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie marketingowe w turystyce 5 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 240 180 60 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonomika usług 2 Z 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Kształtowanie produktu turystycznego 4 Z 30 15 15
4 Polityka turystyczna 4 Z 30 15 15
5 Projektowanie organizacji 3 Z 30 15 15
6 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
7 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
10 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
2 Projektowanie systemów płac 2 Z 15 15
3 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
4 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
5 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
6 Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 4 Z 30 15 15
7 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
8 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Promocja turystyczna 4 Z 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 540 270 0 90 -
« wróć