Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Bankowość i doradztwo finansowe
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • funkcjonowania rynku kapitałowego, pieniężnego i walutowego,
 • zasad funkcjonowania  banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania strategii instytucji finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • departamentach ryzyka w bankach,
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 3 E 15 15
2 Finanse przedsiębiorstwa II 3 E 15 15
3 Finanse publiczne II 3 E 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
5 Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2 Z 30 15 15
6 Polityka pieniężna 4 Z 15 15
7 Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 -
SEMESTR II
1 Banking, finance and insurance 2 Z 30 30
2 Bankowość detaliczna i hipoteczna 1 Z 15 15
3 Bankowość inwestycyjna i korporacyjna 1 Z 15 15
4 Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15
5 Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15
6 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15
7 Rynek pochodnych instrumentów finansowych 2 Z 15 15
8 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
9 Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Doradztwo finansowe 3 Z 15 15
2 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
3 Nadzór finansowy 3 Z 15 15
4 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
5 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
7 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
8 Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych 2 Z 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
10 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30
11 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 1 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
6 Venture capital 2 Z 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 -
« wróć