Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- systemów ERP;

- inżynierii oprogramowania;

- projektowania systemów obiektowych;

- bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- gospodarki elektronicznej;

- zarzadzania zasobami i usługami informatycznymi.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- integrowania i wdrażania systemów ERP;

- stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;

- modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML ipodejscia SOA;

- zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;

- projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;

- zarzadzania usługami informatycznymi.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- integrator systemów ERP;

- projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;

- menedżer projektów informatycznych;

- specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;

- konsultant usług informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, srednie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorzadowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

Informacje o specjalności
Certyfikaty Informatyczne

W trakcie studiów istnieje możliwosć zdobycia międzynarodowych certyfikatów zawodowych. Lista certyfikatów znajduje się na stronie specjalności.

Studia AiB przygotowują do trzech szczególnie poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych: programista, programista aplikacji mobilnych oraz administrator sieci komputerowych.

AiB to studia dualne o ukierunkowaniu praktycznym. Na ostatnim roku będą odbywały się – w cyklu tygodniowym: 
✓ 2 dni zajęć akademickich, 
✓ 3 dni praktyki w pomorskich firmach IT.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Adaptacyjne zarządzanie projektami w Scrumie 2 Z 30 15 15 KIE
2 Badania operacyjne 2 Z 15 15 KE
3 Hurtownie danych 4 Z/E 30 15 15 KIE
4 Informatyka bankowa 2 Z 15 15 Praktyk
5 Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 KIE
6 Inwestycje w innowacje 2 Z 15 15 KIiN
7 Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 30 15 15 KIE+SAP
8 System SAP ERP 4 Z/E 30 15 15 KIE+SAP
9 Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 1 Z 15 15 KIE
10 Współpraca w zespole projektowym 1 Z 15 15 Praktyk
11 Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Uniwersytet w Oksfordzie
12 Wykłady do wyboru 2 Z 15 15 WZ
RAZEM 30 - 255 150 15 90 0 -
SEMESTR II
1 Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 15 15 Praktyk
2 ERP w logistyce 2 Z 15 15 KIE+SAP
3 Inżynieria wymagań 3 E 15 15 KIE
4 Język angielski 2 Z 30 30
5 Modelowanie systemów informatycznych 3 Z/E 30 15 15 KIE
6 Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 KIE
7 Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 15 15 Praktyk
8 Systemy CRM 3 E 15 15 KIE
9 Telepraca 2 Z 15 15 Praktyk
10 Wizualizacja danych 2 Z 15 15 KIE
11 Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Politechnika w Rydze
12 Wykłady do wyboru 2 Z 15 15 WZ
13 Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 15 15 KIE
RAZEM 30 - 240 105 30 75 30 -
SEMESTR III
1 Customer Knowledge Management 3 Z 15 15 KIE
2 Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 3 Z 15 15 KR
3 ERP w finansach 3 Z 15 15 KIE+SAP
4 Informatyka w administracji 2 Z 15 15 KIE
5 Internet rzeczy 2 Z 15 15 KIE
6 Portale korporacyjne 3 E 15 15 PG
7 Rynek pracy IT 2 Z 15 15 Praktyk
8 Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 KIE
9 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 KS
10 Systemy Business Intelligence 2 Z 15 15 KIE
11 Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Uniwersytet w Mariborze
12 Wykłady do wyboru 2 Z 15 15 WZ
RAZEM 30 - 210 105 30 45 30 -
SEMESTR IV
1 Architektura korporacyjna IT 3 E 15 15 Politechnika w Rydze
2 Audyt informatyczny w firmach IT 3 E 15 15 KIE
3 Big Data w biznesie 4 Z/E 30 15 15 KIE
4 ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 15 15 KIE+SAP
5 Etyka w biznesie 2 Z 15 15 KEP
6 Management & Leadership 2 Z 15 15 KIE oraz Uniwersytet w Lubece
7 Praktyka 0 Z 0 Firmy sektora IT
8 Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 KIE
9 Technologia Cloud Computing 2 Z 15 15 KIE
10 Tworzenie i rozwój startupów 2 Z 15 15 Praktyk
11 Wdrażanie systemów informatycznych 2 Z 15 15 Praktyk
12 Wykłady do wyboru 2 Z 15 15 WZ
13 Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 15 15 KIE+SAP
14 Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 KF
RAZEM 30 - 225 120 0 75 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 480 75 285 90 -
« wróć