Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • podstaw controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza instytucji kredytowych 2 Z 30 15 15
2 Bankowość II 3 E 15 15
3 Finanse przedsiębiorstwa II 3 E 15 15
4 Finanse publiczne II 3 E 15 15
5 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
6 Polityka pieniężna 4 Z 15 15
7 Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 -
SEMESTR II
1 Corporate finance 3 Z 30 30
2 Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15
3 Narzędzia contollingu 3 Z 45 30 15
4 Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15
5 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
3 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15
4 Relacje inwestorskie 3 Z 15 15
5 Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
7 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30
10 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 1 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15
5 Rewizja finasowa 1 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15
9 Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 -
« wróć